Історія бюро.

     За роки своєї діяльності колективом Бюро судово-медичної експертизи проведено більш як 20 тисяч експертиз та досліджень трупів, більш як 60 тисяч експертиз та обстежень потерпілих, звинувачених та інших осіб, більше 2-х тисяч комісійних судово-медичних експертиз, десятки тисяч судово-гістологічних, судово-імунологічних, судово-цитологічних, медико-криміналістичних, судово-токсикологічних експертиз та досліджень, Надано десятки тисяч консультацій працівникам правоохоронних установ, здійснено біля 10-ти тисяч виїздів на місця пригод, прийнято участь більш як у тисячі судових засідань в якості експертів, та ін.
     Кафедра судової медицини була заснована у вересні 1945 року, як самостійний підрозділ новоствореного медичного інституту. За минулі шістдесять п’ять років свого існування кафедра судової медицини пройшла важкий і складний шлях організації, становлення і розвитку.

Структура бюро:

  • - відділ судово-медичних досліджень трупів, відділ судово-медичних експертиз потерпілих, звинувачених та ін.осіб, відділ комісійних експертиз;
  • - 5 лабораторних відділень: судово-імунологічне, судово-цитологічне, судово-гістологічне, судово-медичної криміналістики, судово-токсикологічне;
  • - 5 міжрайонних відділень: Вижницьке, Новоселицьке, Кіцманське, Сокирянське та Глибоцьке.

     Першим завідуючим був полковник медичної служби I.A. Шустер (1945-1946 p.p.), який одночасно являвся головним судово-медичним експертом Прикарпатського військового округу. Асистентами кафедри у той час були капітан медичної служби В.М. Бокаріус та обласний судово-медичний експерт Н.Б. Курочкіна.
     У 1947 році керівництво кафедрою було передано кандидату медичних наук Антулаєвій Т. В., яка у січні 1949 року за переводом виїхала на роботу у Станіславський (м. Івано-Франківськ) медичний інститут.
Для читання курсу судової медицини і прийняття екзаменів у березні 1949 року по наказу МОЗ УРСР була тимчасово відряджена доцент Харьківського медичного інституту Л.Л.Сотнікова, яка багато зробила для розвитку і покращення роботи кафедри.
     З липня 1949 року завідування кафедрою було передано доценту Сафроновій А.І. Асистентами кафедри в цей час були Коломієць А.І. та Макшеєва Б.А., а згодом Бусоєдов Ф.Г.
    У зв’язку з відстороненням від завідування кафедрою Антулаєвої Т.В., згодом Сафронової А.І. за службовою невідповідністю, у березні 1951 року по наказу МОЗ УРСР була відряджена у Чернівецький медичний інститут асистент кафедри судової медицини Київського медичного інституту, кандидат медичних наук Крижанівська І.В., яка з вересня 1951 року була призначена завідувачем кафедри судової медицини Чернівецького медичного інституту й очолювала її до липня 1985 року.
З моменту створення і до 1958 року кафедра не мала своєї постійної навчальної бази. Педагогічний процес здійснювався в судово-медичній лабораторії військового округу, у міській лікарні №2, у навчальних кімнатах інших кафедр інституту та в приміщеннях обласного бюро судово-медичної експертизи. Лише у 1958 році була здійснена капітальна реконструкція корпусу по вул. Кишинівській 2, що дало змогу створення необхідних умов для подальшого становлення навчального процесу і розвитку кафедри в цілому.


   Кріжанівська І.О.  Велика роль у створенні і розвитку кафедри судової медицини належить доктору медичних наук, професору Крижанівській Ірині Володимирівні. Під її керівництвом кафедра здобула належну навчальну базу, сформувала науковий напрямок у дослідницькій роботі, максимально наблизила навчальний процес до практичної судово-медичної експертизи. Будучи висококваліфікованим спеціалістом Ірина Володимирівна постійно прагнула об’єднати зусилля кафедри і колективу обласного бюро судово-медичної експертизи на підвищення професійної підготовки експертів, вдосконалення якості експертиз, була ініціатором розвитку тісних зв’язків співробітників кафедри із судово-слідчими органами області. Професор І.В. Крижанівська виховувала у майбутніх лікарів доброту до людей і відповідальність за виконання лікарського обов’язку.
    

З 1952 року по жовтень 1967 року асистентом кафедри, а згодом і доцентом працювала кандидат медичних наук Дікштейн A.A. (1952- 1968 рр.), а з березня 1954 року другим асистентом стала кандидат медичних наук Петросян Н.Г. З лютого 1960 року по жовтень 1963 року асистент Петросян Н.Г. знаходилася у відрядженні у Монгольській Народній Республіці. У цей час науковий процес на кафедрі забезпечувався за допомогою в.о. асистентів судово-медичних експертів: Жука Г.Л., Мельникової З.О., Баланчук Л.Т., Гелети Т.Ф. У 1964-1965 рр. вони продовжували викладання на кафедрі у зв’язку з від’їздом у м. Орджонікідзе на посаду завідувача кафедри судової медицини медичного інституту асистента Петросян Н.Г. (1954-1965 рр.). У різні періоди асистентами кафедри працювали Гага В.О. (1965-1967 рр.), Скідова Л.Є. (1968-1970 рр.), Мартиненко П.П. (1970- 1973 рр.), Воєвідко В.Ю. (1970-1973 рр.).

Кулик О.Ф.(1971-2002 рр.)     Значний внесок у покращення викладання предмета внесла діяльність Кулика О.Ф.(1971-2002 рр.), який пройшов шлях судово-медичного експерта від старшого лаборанта до доцента. Завдяки його активній роботі навчальний процес став більш наглядним: виготовлені нові навчальні стенди, таблиці, макети, що ілюструють різні місця пригоди та інші допоміжні засоби. Кулик О.Ф. з 1976 по 1986 роки працював на посаді начальника Чернівецького обласного бюро судово-медичної експертизи, а за сумісництвом на посаді доцента кафедри судової медицини, що дало можливість значно покращити матеріально-технічну базу обласного бюро судово-медичної експертизи та кафедри. Зараз доцент Кулик О.Ф. обіймає посаду директора Чернівецького медичного коледжу Буковинського державного медичного університету.
У 1978 році кафедра судової медицини поповнюється двома співробітниками. З Барнаульського державного медичного інституту за конкурсом приходить доцент Міщенко Ж.Д. (1987-2002 рр.) та вступає до аспірантури патологоанатом Бачинський В.Т. (1978р. - до т.ч.).
     

Бачинський В.Т. пройшов на кафедрі судової медицини шлях від аспіранта до професора, захистивши у 2009 році дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук. Зараз д.мед.н., професор Бачинський В.Т. очолює кафедру судової медицини та медичного правознавства. Одночасно, починаючи з 1986 року по теперішній час Бачинський В.Т. очолює Чернівецьке обласне бюро судово-медичної експертизи, що дало можливість значно розширити та покращити матеріально-технічну базу кафедри та бюро, модернізувати навчальний процес і тісно поєднати практичну та наукову діяльність їх співробітників. Бачинський В.Т.
     У 1985 році кафедра судової медицини перетворюється у курс і приєднується до кафедри патологічної анатомії (зав. кафедрою - професор Прокопчук B.C.). Незважаючи на втрату самостійності кафедри, як навчальний предмет судова медицина продовжує свій подальший розвиток, а з 2007/2008 н.р. у зв’язку із переходом на кредитно-модульну систему організації навчального процесу студентам викладаються й основи медичного законодавства.
     Як самостійну кафедру судової медицини та медичного правознавства створено у 2011 році. На теперішній час кафедра судової медицини та медичного правознавства має 3 просторі, належно обладнані навчальні кімнати і допоміжні приміщення. Базова установа - Чернівецьке обласне бюро судово-медичної експертизи надає у розпорядження курсу окремий секційний зал, приміщення амбулаторії, судово-гістологічного, судово-токсикологічного, судово-імунологічного, медико-криміналістичного та судово-цитологічного відділень, які оснащені сучасною апаратурою і лабораторною технікою.
     У 2001-2003 pp. на курс судової медицини прийшли молоді фахівці Савка І.Г., Ванчуляк О.Я., які за короткий термін пройшли шлях від асистента до доцента і на даний момент виконують основний об’єм навчальної та наукової роботи, постійно поєднуючи свою діяльність із роботою на посадах судово-медичних експертів обласного бюро судово-медичної експертизи.
     З 2005 року працює кандидат медичних наук, доцент Заволович А.Й. За сумісництвом на курсі судової ме- дицини працюють на посадах асистентів співробітники обласного бюро судово-медичної експертизи Черні- вецької обласної державної адміністрації: Беженар І.Л. - завідувач відділу експертизи трупів (з 2002 р.); Вацик М.М. - завідувач відділення судово-медичної криміналістики (з 2008 року) та Павлюкович О.В. - лікар судово-медичний експерт (з 2008 року).
Основним науковим напрямком курсу судової медицини були і залишаються проблеми судово-медичної травматології, діагностика давності настання смерті та часу спричинення тілесних ушкоджень з використанням сучасних фізичних методів досліджень. За весь період існування кафедри співробітниками опубліковано більше 300 наукових робіт, у тому числі: 4 монографії, підготовлено і видано 16 навчально-методичних посібників, розроблено та отримано 14 деклараційних патентів на винаходи, 29 раціоналізаторських пропозицій.
За час створення кафедри захищені 2 докторські та 6 кандидатських дисертацій.
На протязі всього періоду роботи кафедри колектив плідно співпрацює зі співробітниками обласного бюро судово-медичної експертизи, виконуючи найбільш складні експертизи.
     Результатом цього стало проведення у 1964 році І-ої міжобласної науково-практичної конференції судових медиків Закарпатської та Чернівецької областей; у 1981 році - VІ-ої Республіканської науково-практичної конференції судових медиків України; у 2002 році - наради- семінару начальників обласних бюро та завідувачів кафедр судової медицини України. Зараз кафедра судової медицини та медичного правознавства готується до нового масштабного заходу, яким стане судово-медична конференція "Актуальні питання судово-медичної експертизи".
За весь період роботи кафедри та курсу судової медицини підготовлено більше 50 лікарів судово-медичних експертів, які пройшли через науковий гурток кафедри, інтернатуру, ознайомилися з практичною роботою експерта та вибрали своєю спеціальністю судову медицину.
     На даний момент кафедра судової медицини та медичного правознавства і обласне бюро судово-медичної експертизи працюють як єдиний науково-практичний, судово-медичний комплекс, який здійснює увесь об’єм організаційної, наукової, навчальної та експертної роботи на теренах Буковини.  Керівник - Бачинський Віктор Теодосович народився 1952 року в с.Комарно, що на Львівщині. У 1976 році закінчив Чернівецький державний медич- ний інститут. З 1986 року очолює Бюро судово-медичної експертизи. Доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри судової ме- дицини та медичного правознавства Буковинського дер- жавного медичного університету. Лікар вищої кваліфікаційної категорії з судової медицини та з організації і управління охороною здоров’я. Автор більше 200 наукових праць, співавтор шести монографій, співавтор п'яти навчальних посібників, 18 деклараційних патентів на винаходи та 10-х посвідчень на раціоналізаторські пропозиції; підготував 3-х кандидатів медичних наук. Заслужений лікар України, нагороджений пам’ятними медалями: «10 років МВС України» та «Медицина Буковини»; орденом «Агапіта Печерського» ІІ-го ступеню.
 
     На сьогодні склад кафедри продовжує підготовку висококваліфікованих працівників охорони здоров'я.

 Перший колектив кафедри та бюро (1945р.), зліва направо: 

п/полковник Шустер І.А., асистенти: капітан Бокаріус В.П., 
1-й обласний судово-медичний експерт Курочкіна Н.Б., 
капітан Фабрикантов П.А.

Колектив кафедри та бюро (1948р.), зліва направо,

асистенти: Компанієць А.І., Бусоєдов Ф.Г., Макшеєва В.А., судово-медичні експерти: Співак, Фельдман Я.А. 

 Колектив кафедри та бюро (1951р.), зліва направо: 


ас. Петросян Н.Г., судово-медичні експерти: Мельникова З.О., 
Кателенець Л.І., Сергеєва , Шовкунова М.П., 
Корольова В.О., Жук Г.Л., Ткачук.