Бачинський Віктор Теодосович - начальник Чернівецького обласного бюро судово-медичної експертизи.

  Бачинський Віктор Теодосович 1952 року народження. В 1976 році закінчив Чернівецький державний медичний інститут за спеціальністю «лікувальна справа». Кандидат медичних наук з 1988 року. Кандидатську дисертацію захистив 06 вересня 1988 року, диплом №033974 від 05 квітня 1989 року.
Вчене звання доцента кафедри патоморфології та судової медицини Буковинського державного медичного університету присвоєно у 1991 році. Доктор медичних наук з 2009 року.

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації становить 32 роки, у тому числі з 1978 р. – у Чернівецькому державному медичному інституті; з 25.04.1997 р. – у Буковинській державній медичній академії; з 15.03.2005 р. по даний час – у Буковинському державному медичному університеті.

За значний особистий внесок у розвиток охорони здоров’я, впровадження нових методів діагностики і лікування, високу професійну майстерність указом Президента України №1716 від 16 червня 1995 року присвоєно почесне звання “Заслужений лікар України”.
Основні етапи педагогічної та науково-педагогічної діяльності у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації, місце роботи та посада:

 • 07.02.1978 р. – 1981 р. – зарахований в аспірантуру з відривом від виробництва при кафедрі «судової медицини».
 • 02.01.1981 р. – 1989 р. – асистент кафедри патоморфології та судово-медичної експертизи Буковинського державного медичного інституту;
 • 28.09.1989 р. – 2009 р. – доцент кафедри патоморфології та судово-медичної експертизи Буковинської державної медичної академії на 0,5 посади;
 • 01.09.2009 р. – 2011 р. – професор кафедри патоморфології та судово-медичної експертизи Буковинського державного медичного університету на 0,5 посади.
 • 01.09.2011 р. – по даний час – професор, завідувач кафедри судово-медичної експертизи та медичного правознавства Буковинського державного медичного університету на 0,5 посади.

За час роботи неодноразово підвищував науково-педагогічну та професійну кваліфікацію:

 • 1988р. – передатестаційний цикл з судово-медичної травматології, м. Москва.
 • 1992р. – тематичне удосконалення з питань судово-медичної акушерсько-гінекологічної експертизи і статевих станів у чоловіків, м. Київ.
 • 1995р. – тематичне удосконалення з організації та управління охорони здоров’я, Національний медичний університет імені академіка О.О.Богомольця.
 • 1996р. - передатестаційний цикл з організації та управління охорони здо-ров’я, Національний медичний університет імені академіка О.О.Богомольця.
 • 1998р. – тематичне удосконалення – актуальні питання судово-медичної травматології, КМАПО.
 • 1998р. - передатестаційний цикл з організації та управління охорони здо-ров’я, Національний медичний університет імені академіка О.О.Богомольця.
 • 2003р. - передатестаційний цикл з судово-медичної експертизи, Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика.
 • 2004р. - передатестаційний цикл з організації та управління охорони здо-ров’я, Національний медичний університет імені Данила Галицького.
 • 2004р. – навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування посад І-ІV категорій в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України.
 • 2008р. - передатестаційний цикл з судово-медичної експертизи, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.
 • 2008р. - передатестаційний цикл з організації та управління охорони здо-ров’я, Буковинський державний медичний університет.

Нагороджений пам’ятними медалями: «10 років МВС України» та «Медицина Буковини» (2002 р.); нагородже-ний орденом «Агапіта Печерського» II-го ступеня (2004 р.); «За сприяння органам внутрішніх справам» (2008 р.); «90 років карному розшуку України» (2009 р.).

На протязі всього підзвітного періоду часу за сумісництвом працював на посаді доцента кафедри патологічної анатомії та судової медицини на 0,5 ставки, а з 01.09.2009 р. переведений на посаду професора кафедри пато-морфології та судової медицини на 0,5 ст. за сумісництвом. З версня 2011 р. займаю посаду завідувача кафедри судової медицини та медичного правознавства на 0,5 ст. за сумісництвом.

Загальний медичний стаж роботи складає 37 років, стаж роботи за спеціальністю – більше 30-ти років. Маю вищу кваліфікаційну лікарську категорію з судово-медичної експертизи та вищу кваліфікаційну категорію з організації і управління охороною здоров’я.