Правила проведення судово-медичних експертиз (обстежень) з приводу статевих станів в бюро судово-медичної експертизи.

     1.1. Судово-медичні експертизи (обстеження) з приводу статевих станів (надалі - експертиза) у відділах судово-медичного обстеження потерпілих, обвинувачених та інших осіб, у відділах комісійних експертиз бюро судово-медичної експертизи управлінь охорони здоров'я обласних виконавчих комітетів та республіканського бюро (Автономної Республіки Крим), а також у судово-медичному відділі Головного бюро судово-медичної експертизи Міністерства охорони здоров'я України (надалі - відділ), а також на підприємницьких засадах проводяться згідно з Законом України "Про судову експертизу" ( 4038-12 ), процесуальним законодавством, іншими законодавчими актами, Інструкцією про проведення судово-медичної експертизи ( z0254-95 ), цими Правилами та нормативними документами Міністерства охорони здоров'я України (надалі - МОЗ).

Детальніше...

   Правила судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень.

     1.1. Судово-медичне визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень проводиться згідно з Кримінальним ( 2001-05, 2002-05, ) та Кримінально-процесуальним кодексами України ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) і цими Правилами.

Детальніше...

    Правила проведення комісійних судово-медичних експертиз в бюро судово-медичної експертизи.

     1. Комісійні судово-медичні експертизи (надалі - експертизи) у відділах комісійних експертиз бюро судово-медичної експертизи управлінь охорони здоров'я обласних виконавчих комітетів, республіканського бюро (Автономної Республіки Крим) і в судово-медичному відділі Головного бюро судово-медичної експертизи Міністерства охорони здоров'я (надалі - МОЗ) України (надалі - відділ), а також на підприємницьких засадах проводяться згідно з Законом України "Про судову експертизу" ( 4038-12 ), процесуальним законодавством, Інструкцією про проведення судово-медичної експертизи ( z0254-95 ), даними Правилами та нормативними документами МОЗ України.

Детальніше...

   Положення про бюро судово-медичної експертизи управлінь охорони здоров'я обласних виконавчих комітетів та республіканське бюро (Автономної Республіки Крим.

  1. Бюро судово-медичної експертизи управлінь охорони здоров'я обласних виконавчих комітетів та республіканське бюро (Автономної Республіки Крим) (в подальшому - бюро) є державними спеціалізованими установами, що входять до структури закладів охорони здоров'я України.
     Основною діяльністю бюро є проведення...

Детальніше...

 Закон України про судову експертизу   

   Цей Закон визначає правові, організаційні і фінансові основи судово-експертної діяльності з метою забезпечення правосуддя України незалежною, кваліфікованою і об'єктивною експертизою, орієнтованою на максимальне використання досягнень науки і техніки.

Детальніше...