П О С Т А Н О В А

міжвідомчої наради керівників правоохоронних органів та представників закладів охорони здоров'я міста щодо удосконалення взаємодії при встановленні факту смерті людини.

22 листопада 2013 року м.Чернівці

Заслухавши інформацію прокурора м.Чернівці старшого радника юстиції Ванзуряка П.К. про стан взаємодії між органами внутрішніх справ, закладами охорони здоров'я та органів прокуратури міста при виконанні спільного наказу Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства здоров'я України та Генеральної прокуратури України «Про затвердження Порядку взаємодії між органами внутрішніх справ, закладами охорони здоров'я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини» від 28.11.2012 року № 1095/955/119, міжвідомча нарада зазначає, що органами внутрішніх справ, закладами охорони здоров'я та органами прокуратури міста з метою запобігання випадкам приховування насильницької смерті громадян систематично вживаються заходи щодо належного виконання вимог діючого законодавства з даного питання.

Разом з тим, у зв'язку з відсутністю належної взаємодії між вказаними органами мають місце непоодинокі факти порушень законодавства під час проведення перевірок за фактами смерті людини.

Так, починаючи з 20.11.2012 р. по 21.11.2013 р. у районні відділи внутрішніх справ міста Чернівці надійшло 1656 заяв і повідомлень про факти смерті громадян, з яких 789, або 47,6 % внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань із кваліфікацією «умисне вбивство» (ст.115 ч.1 КК України). У подальшому у 728 випадках, або 92,2 % від загальної кількості внесених до ЄРДР заяв і повідомлень про факти смерті громадян прийнято рішення про їх закриття за ч.1 ст.284 КПК України, тобто за відсутністю події кримінального правопорушення. Відтак, у значній частині кримінальних проваджень, як підстава для початку досудового розслідування, використовувалася неналежним чином перевірена чи недостовірна інформація. За вказаний період до райвідділів міліції міста надійшли повідомлення про факти насильницької смерті людини чи підозри на таку або такі факти були встановлені під час попереднього огляду трупа людини за місцем її проживання лише у 32 випадках, що відповідно до вимог підпунктів 4 і 6 пункту 5 спільного наказу Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства здоров'я України та Генеральної прокуратури України «Про затвердження Порядку взаємодії між органами внутрішніх справ, закладами охорони здоров'я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини» від 28.11.2012 року було підставою для внесення таких відомостей до ЄРДР. Разом з цим, вивчення даного питання засвідчило, що органами внутрішніх справ поспішно, всупереч вимогам підпунктів 1,2,3 пункту 5 спільного наказу замість складання висновків щодо ненасильницької смерті людини внесено до ЄРДР 668 повідомлень про факти смерті громадян за місцем їх проживання без ознак насильницької смерті або підозри на таку, з яких 439 фактів про виявлення трупів людей віком понад 60 років. За час дії спільного наказу правоохоронними органами міста направлено в Чернівецьке обласне бюро СМЕ 232 трупи людей для проведення судово-медичної експертизи, з яких 101 труп людей віком понад 60 років і лише 12 трупів з ознаками насильницької смерті. Наведені статистичні дані свідчать про те, що працівники внутрішніх справ неодноразово направляли трупи людей на СМЕ у порушення вимог підпункту 8 пункту 5 спільного наказу.

Основною причиною необґрунтованого внесення працівниками міліції до ЄРДР відомостей про факти ненасильницької смерті людини чи підозри на таку, а також безпідставного направлення для проведення судово-медичної експертизи трупів людей є неналежне виконання працівниками закладів охорони здоров'я вимог пункту 3 спільного наказу щодо видачі лікарських свідоцтв про смерть, а також неприбуття до померлих у вихідні дні і у нічний час. Вказані порушення виникають у зв'язку з тим, що спільний наказ не зобов»язує дільничних лікарів, лікарів загальної практики сімейної медицини та фельдшерів чергувати на дому в нічний час, вихідні, неробочі та святкові дні, а також за відсутності фінансування закладів охорони здоров'я на вказані потреби. По цій же причині працівниками закладів охорони здоров'я не виконуються вимоги підпункту 4 пункту 3 спільного наказу, де сказано, що у разі смерті людини за місцем її проживання без ознак насильницької смерті або підозри на таку на місце події обов»язково виїжджає лікар, який констатує факт смерті, проводить зовнішній огляд трупа за результатами якого інформує орган внутрішніх справ і адміністрацію цього закладу охорони здоров'я про можливість встановлення причини смерті без патологоанатомічного розтину та видачі лікарського свідоцтва про смерть.

Питання організації роботи медичних працівників до компетенції органів внутрішніх справ та органів прокуратури не входить. Внаслідок цього працівники органів внутрішніх справ позбавлені можливості у необхідних випадках складати висновок щодо ненасильницької смерті людини за місцем проживання і не вносити відомості про такі факти до ЄРДР, а це у свою чергу, викривляє статистичну звітність щодо кримінальних правопорушень та спричиняє зайве навантаження на оперативно-слідчі підрозділи ОВС. Згідно наданої інформації Чернівецького обласного бюро СМЕ мають місце випадки видачі лікарських свідоцтв про смерть людини із ознаками насильницької смерті, що є недопустимим у подальшій роботі. З метою забезпечення ефективної взаємодії між органами внутрішніх справ, закладами охорони здоров'я та органами прокуратури міста при перевірці фактів смерті людини, у тому числі щодо запобігання випадкам приховування насильницької смерті громадян міжвідомча нарада,-

Постановляє :

1. Інформацію про стан взаємодії між органами внутрішніх справ, закладами охорони здоров'я та органів прокуратури міста при виконанні спільного наказу Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства здоров'я України та Генеральної прокуратури України «Про затвердження Порядку взаємодії між органами внутрішніх справ, закладами охорони здоров'я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини» від 28.11.2012 року № 1095/955/119, взяти до уваги.

2. Керівникам органів внутрішніх справ, закладів охорони здоров'я та органів прокуратури міста забезпечити у межах своїх повноважень неухильне виконання вимог спільного наказу Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства здоров'я України та Генеральної прокуратури України «Про затвердження Порядку взаємодії між органами внутрішніх справ, закладами охорони здоров'я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини» від 28.11.2012 року № 1095/955/119.

3. Організувати ведення статистичних спостережень та чіткий облік проведеної роботи при встановленні факту смерті людини, з'ясувати причини недоліків у роботі та запропонувати механізм їх вирішення шляхом обміну наявною інформацією з даного питання.

Грудень 2013 року Органи внутрішніх справ міста Органи охорони здоров'я міста Органи прокуратури міста Чернівецьке обласне бюро СМЕ

4. Провести спільні навчання, на яких обговорити узгоджений порядок виконання підпункту 4 пункту 3 спільного наказу про встановлення причини смерті без патологоанатомічного розтину трупа та видачі лікарського свідоцтва про смерть зі складанням висновку щодо ненасильницької смерті людини за місцем проживання.

Січень 2014 року Органи внутрішніх справ міста Органи охорони здоров'я міста Органи прокуратури міста Чернівецьке обласне бюро СМЕ

5. З метою запобігання випадкам приховування насильницької смерті громадян налагодити систематичне направлення Чернівецьким обласним бюро СМЕ та органами внутрішніх справ міста повідомлень територіальним органам прокуратури міста про факти: видачі лікарських свідоцтв про смерть людини із ознаками насильницької смерті; відмов у видачі лікарських свідоцтв про смерть.

Щомісячно Органи внутрішніх справ міста Чернівецьке обласне бюро СМЕ Органи прокуратури міста

6. У разі надходження до органів внутрішніх справ у нічний час доби, вихідні та святкові дні повідомлень про факт смерті людини за місцем її проживання без ознак насильницької смерті або підозри на таку, працівники органів внутрішніх справ негайно виїжджають на місце події разом із лікарем судово-медичної експертизи, який констатує факт смерті, проводить зовнішній огляд трупа за результатами якого інформує орган внутрішніх справ і адміністрацію закладу охорони здоров'я, в якому здійснювався нагляд за станом здоров'я особи, про встановлення факту ненасильницької смерті людини за місцем проживання шляхом видачі за своїм підписом висновку, завіреного печаткою Чернівецького обласного бюро СМЕ.

Постійно Чернівецьке обласне бюро СМЕ Органи внутрішніх справ міста Органи охорони здоров'я міста

7. У разі констатації факту смерті людини за місцем її проживання без ознак насильницької смерті або підозри на таку лікарем судово-медичної експертизи у нічний час доби, вихідні та святкові дні, керівникам органів охорони здоров'я забезпечувати безперебійну роботу медичного персоналу та дільничних лікарів щодо негайної видачі родичам померлих лікарського свідоцтва про смерть на підставі висновку лікаря судово-медичної експертизи, який виїжджав на місце події. Копію лікарського свідоцтва про смерть відразу після його оформлення надсилати до органу внутрішніх справ, на території обслуговування якого знаходиться заклад охорони здоров'я.

Постійно Чернівецьке обласне бюро СМЕ Органи внутрішніх справ міста Органи охорони здоров'я міста

8. Керівникам органів охорони здоров'я сприяти Чернівецькому обласному бюро СМЕ у виконанні вимог пункту 6 вказаної постанови шляхом забезпечення хворих за місцем їх проживання необхідною медичною документацією, яка підтверджує їх диспансерне спостереження.

Постійно Чернівецьке обласне бюро СМЕ Органи охорони здоров'я міста

9. Забезпечити висвітлення в засобах масової інформації порядку виклику лікарів у разі смерті людини за місцем її проживання без ознак насильницької смерті або підозри на таку для констатації факту смерті.

Постійно Органи внутрішніх справ міста Органи охорони здоров'я міста Органи прокуратури міста

Копію постанови міжвідомчої наради направити її учасникам, а також прокурорам Шевченківського, Першотравневого та Садгірського районів м.Чернівці для неухильного виконання і вжиття відповідних заходів. Контроль за виконанням постанови міжвідомчої наради здійснювати по відомствам у межах своєї компетенції. Про виконання постанови міжвідомчої наради інформувати прокуратуру міста у строк до 10 квітня 2014 року.

Прокурор м. Чернівці старший радник юстиції П. Ванзуряк

Прокурор Шевченківського району м.Чернівці радник юстиції І. Мустеца

Прокурор Першотравневого району м.Чернівці старший радник юстиції К. Марусик

Прокурор Садгірського району м.Чернівці радник юстиції М. Долотко

Начальник Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області І. Дунець

Начальник Першотравневого РВ УМВС України в Чернівецькій області С. Ратушенко

Начальник Садгірського РВ УМВС України в Чернівецькій області Т. Мартиненко

Начальник Чернівецького обласного бюро СМЕ В. Бачинський

Головний лікар КМУ «Міська поліклініка №1» В. Багрій

Головний лікар КМУ «Міська поліклініка №2» С. Широкова

Головний лікар КМУ «Міська поліклініка №3» Ю. Лисюк