ОБЛАСНЕ БЮРО СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

08 січня 2019 року

Н А К А З № 2 Заг. §1

      15 березня 2018 року Президентом України підписані та увійшли в силу, тобто стали обов’язковими до виконання, внесені Верховною Радою поправки до Кримінального процесуального Кодексу України (т.з. “поправки Лозинського”). Зазначеними “поправками” процес призначення експертиз, у тому числі і судово-медичних, виведений з юрисдикції правохоронних установ (Національної поліції України, Прокуратури України, ін.), призначення експертиз шляхом внесення “Ухвали” покладене виключно на Суддів територіальних Судів України.
      За достатньо тривалий термін дії (15 березня – 31 грудня 2018 року) “поправок Лозинського” до Кримінального процесуального Кодексу України, адміністрація та працівники КМУ “Обласне бюро судово-медичної експертизи”м.Чернівці зіштовхнулося з системними наслідками, викликаними введенням в дію зазначених “поправок”, зокрема, при проведенні судово-медичних експертиз трупів.
     Так, проміжок часу між моментом надходження мертвого тіла в морг Бюро за направленням слідчого та моментом початку експертизи, який відповідає моменту надходження Ухвали Судді про призначення експертизи, різко збільщився і сягає терміну 3-7 діб. Останнє призвело до нижченаведених наслідків:
- різко негативна реакція краян – родичів померлого із-за неможливості своєчасно витребувати тіло для поховання, тривалого очікування надходження Ухвали та початку проведення експертизи;
- непрогнозоване замежове хвилеподібне накопичення тіл померлих в моргах установи, приміщення яких не пристосовані для зберігання такої кількість тіл і неспроможні виконати цю функцію у зазначених умовах;
- “лихоманка” в діяльності експертних бригад, коли декілька діб вимушеного “простою” при переповненому тілами морзі, змінюються масовим надходженням Ухвал про призначення експертиз і, відповідно, фактично цілодобова напружена робота судово-медичних експертів та супутнього медичного персоналу, таким чином, штучно створюється ситуація, коли творчий процес проведення судово-медичної експертизи перетворюється на конвейєр аутопсій;
- із-за вищевикладеного, значно знизилась якість судово-медичних експертиз трупів;
- в результаті “відтермінового” проведення судово-медичних експертиз трупів, стало неможливим визначення часу настання смерті загиблих, втрачаються багаточисельні вкрай вагомі прикмети та ознаки, які уможливлюють визначення причини смерті, визначення механізму утворення ушкоджень, визначення виду токсичного фактору, визначення мікробного або вірусного чинника, ін.;
- вкрай ускладнились умови діяльності правоохоронних установ в частині розкриття злочинів проти життя людей – експертиза трупа проводиться після отримання Ухвали через декілька діб після констатації смерті та огляду трупа на місці виявлення, відповідно, розкриття злочину, зокрема, “по гарячих слідах” або вкрай утруднене, або неможливе.
З огляду на викладене,
Н А К А З У Ю

1. З 09 січня 2019 року, судово-медичним експертам відділу судово-медичних експертиз трупів та міжрайонним судово-медичним експертам, при надходженні мертвого тіла в морг і наявності “Направлення” правоохоронних установ – Національної поліції, Прокуратури і до надходження у відповідний підрозділ Бюро “Ухвали” про призначення судово-медичної експертизи трупа – дозволити проведення судово-медичної аутопсії (судово-медичного дослідження трупа).
2. “Судово-медичне дослідження трупа” проводиться у відповідності до всіх вимог “Правил проведення судово-медичних експертизи /досліджень/ трупів в бюро судово-медичної експертизи” Наказу МОЗ України №6 від 17.01.1995 р. і в обсязі, що відповідає “Судово-медичній експертизі трупа”.
3. “Судово-медичне дослідження трупа” проводиться з метою встановлення причини смерті, наявності, характеру і механізму утворення тілесних ушкоджень, часу настання смерті та вирішення інших питань, що поставлені правоохоронним органом, який призначив дослідження.
4. Після завершення дослідження трупа і визначення причини смерті, судово-медичний експерт, що проводив дослідження оформлює і видає “Лікарське свідоцтво про смерть”, про проведене дослідження інформує орган, що призначив судово-медичне дослідження з зазначенням про необхідність термінового надання “Ухвали” суду про призначення судово-медичної експертизи трупа.
5. При надходженні до відповідного підрозділу Бюро “Ухвали” про призначення судово-медичної експертизи трупа, а “підекспертне” тіло вже підлягло судово-медичному дослідженню і оформлене як “Акт судово-медичного дослідження ”, судово-медична експертиза виконується на базі проведеного судово-медичного дослідження і оформлюється окремим “Висновком експерта”.
6. Завідуючому відділом судово-медичних експертиз трупів Беженару І.Л., в термін до 31 січня 2019 року, провести нараду-семінар для судово-медичних експертів відділу по методиці виконання судово-медичного дослідження трупа та оформлення “Акту судово-медичного дослідження”/трупа/.
7. Інформацію про дійсний Наказ та його зміст невідкладно довести до відома судово-медичниз експертів відділу судово-медичних експертиз трупів.
8. Контроль за виконанням Наказу залишаю за собою.

              Начальник бюро В.Т.Бачинський