Про посилення контролю
за порядком отримання та
використання благодійних внесків

    Керуючись Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012 №5073-УІ, статтею 18 Основ законодавства України про охорону здоров’я від 19.11.1992 № 2801-ХІІ, постановою КМУ від 04.08.2000 № 1222 «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування» із змінами, на виконання протокольного рішення наради Департаменту ОЗ та ЦЗН облдержадміністрації з керівниками закладів охорони здоров’я від 05.03.2014 №1 та у відповідності з наказом ДОЗ та ЦЗН Чернівецької ОДА №228 від 14.03.2014 року,

НАКАЗУЮ:

1.    Прийняти для керування в роботі методичні рекомендації з питань отримання та використання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб закладами галузі охорони здоров'я області.
2.    Керівникам структурних підрозділів бюро забезпечити:
    2.1. Неухильне виконання протокольного рішення наради Департаменту ОЗ та ЦЗН облдержадміністрації з керівниками закладів охорони здоров’я від 05.03.2014 №1;
    2.2. Персональну відповідальність за дотриманням вимог законодавства щодо збору благодійних (добровільних) внесків і пожертв та прозорості їх використання.
    2.3. Здійснення прийому благодійних (добровільних) внесків і пожертв від фізичних та юридичних осіб виключно на добровільній основі у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року №1222 (із змінами) «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від фізичних та юридичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування» з обов’язковим оформленням відповідної документації та відображенням у бухгалтерському обліку.
    2.4. Заборону незаконних зборів коштів та матеріальних цінностей працівниками закладів галузі охорони здоров'я області.
    2.5. Постійне інформування адміністрацію установи (начальник, заст.начальника) про обсяги надходження благодійних (добровільних) внесків і пожертв від фізичних та юридичних осіб;
2.6. Дотримання методичних рекомендацій з питань отримання та використання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб закладами галузі охорони здоров'я області, затверджених цим наказом для проведення роз’яснювальної роботи серед працівників закладів.
3. Персональну відповідальність за дотриманням вимог законодавства щодо збору благодійних (добровільних) внесків по підрозділам установи покласти на:
- відділ судово-медичної експертизи трупів – Беженаря І.Л.
- відділення судово-медичної цитології – Владковську Н.І.
- відділення судово-медичної імунології – Леонову О.К.
- відділ судово-медичної експертизи потерпілих, звинувачених та інших осіб – Тимчука М.Р.
- відділення судово-медичної криміналістики – Вацика М.М.
- відділення судово-медичної гістології – Колачову Г.Ю.
- відділення судово-медичної токсикології – Лебедінцеву І.О.
- відділ комісійних експертиз – Мельника М.М.
- Новоселицьке МВ СМЕ – Павлюковича О.В.
- Кіцманське МВ СМЕ – Мар’яна С.С.
- Глибоцьке МВ СМЕ – Марчука В.О.
- Сторожинецьке МВ СМЕ – Супрунюк Н.І.
- Вижницьке МВ СМЕ – Поповецького В.І.
- Сокирянське МВ СМЕ – Баранюка А.Д.
4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.Начальник бюро                           В.Т.Бачинський