Автоматизована система реєстрації та обліку експертиз у відділі експертизи потерпілих, звинувачених та інших осіб. 

        Аннотація. В останні часи все більше зростають вимоги до швидкості й точності обробки різноманітних даних, своєчасного подання інформації в різні інстанції, статистичних звітів та відповідей на різного роду запити з боку судово-слідчих органів.

         Особливого значення все це набуває для практичної експертної діяльності судово-медичної служби, основною ланкою якої є обласні бюро судово-медичних експертиз.

         В 1993 році в Чернівецькому обласному бюро судово-медичної експертизи була розроблена і впроваджена в практичну діяльність комп’ютерна програма, яка працює як автономно, так і в комп’ютерній мережі і забезпечує виконання наступних функцій:

-         введення інформації зі всіх робочих місць відділу з урахуванням: установ, що видають направлення на проведення досліджень чи експертиз, службових даних по кожному експерту, що виконують такого роду дослідження, професії потерпілого та інших необхідних його біографічних й анамнестичних даних, характеру і ступеня тяжкості спричинених тілесних ушкоджень і т.д.

-         створення на основі введених даних і шаблонів “Заключення експерта” за різними видами експертиз;

-         регістрація і збереження виконаних експертиз в архіві в електронному вигляді;

-         пошук необхідних даних за проведеними експертизами за широким колом вихідних параметрів;

-         створення звітів та оформлення відповідей на запити, як довільних, так і за раніше встановленими формами.

З 1993 по 2006 рр. програма неодноразово вдосконалювалася. За цей період створено повний банк даних за виконаними дослідженнями. На сьогоднішній день це сучасна прикладна комп’ютерна програма, як дозволяє: значно облегшити роботу середнього медичного персоналу та експертів відділу; скоротити сроки проведення експертиз; у стислі строки створювати точні статистичні звіти; оперативно давати відповіді на запити правоохоронних органів; впорядкувати діловодство та архів відділу.

Дана комп’ютерна програма апробована в Головному бюро судово-медичної експертизи України (м.Київ) спеціальною експертною комісією контролю за якістю та науково-методичним рівнем комп’ютерних програм і її визнано такою, що відповідає судово-медичним вимогам, які висуваються до такого типу програмних продуктів.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір

N19822

Комп'ютерна програма "Автоматизована система реєстрації та обліку експертиз у відділі експертизи потерпілих, звинувачених та інших осіб."

Сертифікат на право використання програмного продукту