УДК 616.89-008.441.44:314.424.2(477.85)"2008-2012"

В.Т. Бачинський1, І.Л. Беженар2,

О.В. Павлюкович1, І.Д. Шкробанець3

1 – Обласне бюро судово-медичної експертизи Департаменту охорони здоров’я та цивільного захисту населення Чернівецької ОДА

2 – Буковинський державний медичний університет

3 – Департамент охорони здоров’я та цивільного захисту населення Чернівецької ОДА

 

Аналіз смертності у випадках суїцидів на теренах Чернівецької області у період часу з 2008 по 2012 роки

Резюме: Стаття присвячена вивченню проблематики суїцидів на теренах Чернівецької області із визначенням групи максимального ризику та порівняння параметрів із показниками у світі та Україні.

Ключові слова: суїцид, судово-медична експертиза, механічна асфіксія, геморагічний шок.

    Вступ Серед молоді в Україні щороку закінчують життя самогубством у 22 випадках на 100 тис населення. За даним показником Україна займає одне з перших місць у Європі. Найбільшу кількість самогубств чинять діти віком до 14 років, також молоді люди віком від 14 до 29 років. У той час як ВООЗ вважає критичною цифрою 20 випадків самогубств на 100 тисяч населення. Загальна світова статистика показує погіршення картини із самогубствами за останнє десятиріччя. Щорічно в світі позбавляють себе життя близько півмільйона чоловік, тобто більше 1000 осіб в день, а число людей, що намагалися накласти на себе руки, перевищує 5 мільйонів. Число суїцидів з року в рік зростає. Загально прийнято вважати рівень самогубств до 10 випадків на 1000 чоловік низьким, від 10 до 20 - середнім, і більш 20 - високим. В розвинутих країнах рівень самогубств або підвищується, або залишається достатньо високим. З другого боку, за останній час збільшилася частка самогубств серед молоді у віці 15-24 роки (в США з 2000 по 2004 р. кількість суїцидів серед підлітків збільшилася в 2,2 раз) [2].

В контексті України розглянемо питання суїцидів на теренах Чернівецької області з проведенням аналізу даних розтинів, проведених судово-медичними експертами Обласного бюро судово-медичної експертизи Департаменту охорони здоров’я та цивільного захисту населення Чернівецької ОДА у період часу з 2008 по 1012 роки. За даний період було проведено ретроспективний аналіз 8376 досліджень трупів осіб, а саме у випадках ненасильницької 4840 досліджень (57,78%), насильницької смерті 3439 (41,06%) та причина смерті не встановлена із за різних причини 81 випадок (0,97%). Серед випадків насильницької смерті cтворений реєстр та проаналізовано дослідження з ознаками суїциду, що було відомо за даними медичної документації чи з направлень та постанов судово-слідчих органів, у 555 випадках (16,14%).

    Мета дослідження

    Під час проведення нашого дослідження головною метою єпровести аналіз смертності у результаті суїцидів мешканців Чернівецької області у період часу з 2008 по 2012 роки та визначити групу максимального ризику схильності до суїцидів у річному розподілі.

    Дизайн дослідження

    У суїцидологічних дослідженнях важливим є питання про гендерні відмінності в суїцидальній поведінці. Загальною закономірністю в країнах Європи є переважання чоловічих самогубств над жіночими [2]. В Україні чоловіки здійснюють самогубства в 4-5 разів частіше, ніж жінки. Що стосується Чернівецької області за 2008-2012 роки усього зареєстровано 555 випадків самогубств, з них чоловіки – 472 (85,04%) випадки; жінки – 83 (14,96%) випадки. Як вбачається з таблиці 1 – середній вік осіб складає 46,9±17,01 років, серед чоловіків – 46,2±16,52 років, та жінок – 51,0±19,20 років.

 Таблиця 1

Розподіл осіб, вчинивших самогубство по віковим групам та статі

Вікові групи, роки

Чоловіки

Жінки

кількість

вік

кількість

вік

≤ 40

177

28,98

22

27,27

41-50

100

45,36

20

45,45

51-60

105

55,26

18

54,67

61-70

47

65,87

8

66,00

≥ 71

43

76,21

15

80,60

Всього

472

46,9±17,01

83

51,0±19,20

 

    Обговорення результатів дослідження

    За даними світової літератури в технічно високорозвинутих країнах вірогідність самогубств різко зростає. Люди розплачуються життям і за урбанізацію - дані по Україні про те, що в місті в 3 рази вище відсоток самогубств, приводить ще на початку століття відомий юрист і публіцист А.Ф.Коні [1]. В сучасній світовій статистиці виявлено аналогічні тенденції у межах Чернівецької області. Кількість мешканців міст, які покінчили життя самогубством у період з 2008 по 2012 роки складає 249 осіб, а мешканців сільської місцевості 306 осіб, що складає 44,86 та 55,14% відповідно.

    Проаналізовано дані концентрації алкоголю (‰) у осіб, покінчивших життя самогубством серед 472 випадків смерті. У чоловіків у крові виявлено концентрацію етилового спирту більше 0,5‰ у 260 випадках (55,08%), з них на момент смерті у стані легкого сп’яніння (0,5-1,5‰) перебувало - 39 осіб (15,00%), сп’яніння середнього ступеня (1,5-2,5‰) – 51 особа (19,72%), сильного сп’яніння (2,5-3,0‰) – 32 особи (12,41%), важкого отруєння з можливим смертельним наслідком (3,0-5,0‰) – 99 осіб (37,87%), смертельного отруєння (>5,0‰) – 39 осіб (15,00%) (наведено на рисунку1).

Розподіл кількості померлих осіб чоловічої статі залежно від концентрації етилового спирту у крові 

Рис 1. Розподіл кількості померлих осіб чоловічої статі залежно від концентрації етилового спирту у крові

    Проаналізувавши відповідні дані у жінок (83 випадки) встановлено, що у крові виявлено концентрацію етилового спирту більше 0,5‰ у 21 випадку (25,30%), з них на момент смерті у стані легкого сп’яніння (0,5-1,5‰) перебувало - 1 особа (4,76%), сп’яніння середнього ступеня (1,5-2,5‰) перебувало – 2 осіб (9,52%), сильного сп’яніння (2,5-3,0‰) – 3 особи (14,28%), важкого отруєння з можливим смертельним наслідком (3,0-5,0‰) – 12 осіб (57,15%), смертельного отруєння (>5,0‰) – 3 особи (14,29%) (наведено на рисунку 2).

Розподіл кількості померлих осіб жіночої статі залежно від концентрації етилового спирту у крові 

Рис 2. Розподіл кількості померлих осіб жіночої статі залежно від концентрації етилового спирту у крові

Стосовно рiчного розподiлу динамiки кiлькiсних показникiв померлих осіб у результаті суїцидів у різні місяці та по рокам їх виникнення наведено у таблиці 2.

Таблиця 2

Розподiл динамiки кiлькiсних показникiв померлих осіб у результаті суїцидів у різні місяці року

              Рік

місяць

2008

2009

2010

2011

2012

Всього

січень

11

3

2

9

8

33

лютий

7

7

10

13

8

45

березень

3

16

9

10

6

44

квітень

6

14

7

10

14

51

травень

13

14

11

17

11

66

червень

12

11

12

9

6

50

липень

10

7

16

15

10

58

серпень

6

5

15

8

10

44

вересень

11

9

11

10

5

46

жовтень

15

12

6

9

6

48

листопад

3

9

9

7

11

39

грудень

5

8

6

7

5

31

Разом

102

115

114

124

100

555

 

Як вбачається з таблиці 2, спостерігається відносна стабільність показників кількості щорічних випадків самогубств у період з 2008 по 2012 роки.

Аналiзуючи динамiку рівня суїцидів, необхiдно вiдмiтити тенденцiю до поступового зменшення всiх показникiв у осінньо-зимовий перiод зi зростанням в травні місяці, як наведено на рисунку 3. Повна розбiжнiсть із загальною тенденцiєю є характерною тiльки для грудня та січня місяців з їх мінімальними рівнями.

 

Рис. 3. Хронологічний розподіл випадків суїцидів залежно від помісячного розподілу за 2008-2012 роки

 

По нозологічним одиницям (причинам смерті) заподіяння смерті при суїцидах відмічається наступний розподіл, наведений у таблиці 3.

Таблиця 3

Нозологічний розподіл у результаті суїцидів за 2008-2012 роки

Причини смерті

кількість

Чоловіки

Жінки

Вогнепальні ушкодження

13

0

Падіння з висоти

5

10

Механічні асфіксії

436

69

Залізнична травма

1

0

Ушкодження гострим предметом

9

3

Самоспалення

4

0

Отруєння

4

1

Всього

472

83

 

    Як вбачається з даних у таблиці 3, серед жінок-самогубць переважає заподіяння смерті способами, які не спотворюють обличчя та зовнішній вигляд, у той час як серед чоловіків спостерігаються окрім ушкоджень гострими предметами та отруєнь, ще й ушкодження голови у результаті пострілу впритул з різного виду зброї та самоспалення. Проте, переважна кількість осіб як жіночої так і чоловічої статі скоїли самогубство шляхом повішання 436 (92,37%) випадків серед чоловіків та 69 (83,13%) серед жінок.

    Спостережувані закономірності дозволяють уточнити групу максимального ризику – в Чернівецькій області це чоловіки працездатного віку особливо до 40 років, які переважно перебувають у стані важкого отруєння етанолом з можливим смертельним наслідком, у літній період часу незалежно від місцевості проживання. В той же час групами високого ризику залишаються чоловіки і жінки літнього віку, а також молоді люди.

    Приймаючи до уваги дані про концентрацію етилового спирту в крові, можна зробити висновок, що більшість цих людей скоїли суїцид з різних причин, проте усі вони намагалися втопити своє горе у пляшці горілки за фінансової неможливості найняти кваліфікованого психотерапевта. Слід зазначити, що профілактичну роботу потрібно проводити серед усього населення області на різних ланках із залученням спеціалістів медичних психологів та психотерапевтів для проведення бесід у групах підвищеного ризику на підприємствах та активації роботи з рекламацією нині діючого телефону довіри психологічної допомоги.

 

АНАЛИЗ СМЕРТНОСТИ В СЛУЧАЯХ СУИЦИДА НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕРНОВИЦКОЙ ОБЛАСТИ

В ПЕРИОД ВРЕМЕНИ С 2008 ПО 2012 ГОДЫ

Резюме: Статья посвящена изучению проблематики суицидов на территории Черновицкой области с определением группы максимального риска и сравнения параметров с показателями в мире и Украине.

Ключевые слова: суицид, судебно-медицинская экспертиза, механическая асфиксия, геморрагический шок.

 

ANALYSIS OF MORTALITY IN CASES OF SUICIDE ON THE TERRITORY OF CHERNIVTSI REGION DURING 2008-2012 YEARS

Summary: The article is devoted to the investigation of the suicides on the territory of Chernivtsi region with the establishing of the groups of the highest risk and comparing of the parameters in the world and Ukraine.

Key words: suicide, forensic examination, mechanical asphyxia, hemorrhagic shock.

 

Література.

  1. Кони, А. Ф. Самоубийство в законе и жизни. -М. :Книгоизд-во "Право и жизнь" - 1923. -26 с.
  2. Cantor C. Suicide in the Western world. – In.: Suicide and Attempted Suicide / Ed. By. K.Hawton & K. Van Heeringen. Chichester, N.Y., etc.: J.Wiley & Sons, 2000. – P.9-28