Участь співробітників ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» разом із експертами КМУ «Обласне бюро судово-медичної експертизи» ДОЗ Чернівецької ОДА у міжнародній науково-практичній конференції «Нові судово-медичні підходи до вирішення проблем механічної травми».

 Упродовж 14-16 червня у м.Одеса на базі Одеського національного медичного університету була проведена міжнародна науково-практична конференція «Нові судово-медичні підходи до вирішення проблем механічної травми», у якій взяли активну участь співробітники ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» разом із експертами КМУ «Обласне бюро судово-медичної експертизи» ДОЗ Чернівецької ОДА.

   Чернівецьку делегацію представляли доцент кафедри судової медицини та медичного правознавства Ванчуляк О.Я. та асистенти цієї ж кафедри Павлюкович О.В. та Гараздюк М.С., від бюро – завідувач відділу судово-медичної експертизи трупів к.мед.н., доцент Беженар І.Л., завідувач відділу комісійних судово-медичних експертиз Мельник М.М., завідуюча відділенням судово-медичної цитології Владковська Н.І., завідуюча відділенням судово-медичної гістології Колачова А.Ю., медичний реєстратор відділу судово-медичної експертизи потерпілих, звинувачених та інших осіб Беженар М.О.

   У конференції взяли участь науковці із Швейцарії, Польщі, Білорусі, Болгарії та Молдови. Поряд із доповідями по проблематиці механічної травми, було представлено ряд презентацій щодо перспектив подальшого пошуку нових та удосконалення наявних методів, що застосовуються для вирішення питань судово-медичної практики. Зокрема директор Університетського центру судової медицини (Лозана-Женева)  проф. Silke Grabherr з колегами Dr.Vincent Varlet та Dr. Damien R.Gaillard представили ряд робіт щодо можливості застосування мультифазної комп'ютерної томографії та ангіографії для вирішення питань судово-медичної травматології та балістики «Multiphase Post Mortem Computed Tomography Angiography (MPMCTA): Application of a validated method on trauma cases», «Contribution of MPMCTA to solve ballistic investigations – double suicide case report». Дані доповіді викликали велику зацікавленість серед учасників конференції. Нашими науковцями були представлені результати досліджень щодо можливості використання лазерних спектрофотометричних методів у судово-медичній практиці на прикладі робіт проф. Бачинського В.Т. «Сучасний підхід до діагностики патологічних станів методом лазерного поляриметричного дослідження біологічних тканин та середовищ організму людини», та доц.Ванчуляка О.Я., ас.Гараздюк М.С. «Визначення давності настання смерті шляхом двомірного стокс-поляриметричного просторово-частотного картографування полікристалічних плівок ліквору». Матеріали доповідей надруковано у збірнику конференції та у журналі «Судово-медична експертиза», останній номер якого присвячено даному заходу.

   У рамках конференції була проведена зустріч з колегами з Білорусі та Швейцарії щодо аспектів подальшої співпраці у науковій та практичній сфері.

   Окрім офіційної програми учасники конференції у вільний від секційних засідань час відвідали історичний центр м. Одеси, де під час екскурсії могли відчути неперевершену атмосферу міста з давньою, самобутньою історією.