Найменування

Код

Усього на рік

РАЗОМ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

2

3

4

5

НАДХОДЖЕННЯ - усього

х

16 641 200,00

66 100,00

16 707 300,00

Надходження коштів із загального фонду бюджету

х

16 641 200,00

х

16 641 200,00

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:

х

-

66 100,00

66 100,00

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

25010000

х

36 100,00

36 100,00

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

25010100

Х

23 100,00

23 100,00

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

25010200

Х

-

-

Плата за оренду майна бюджетних установ

25010300

Х

12 000,00

12 000,00

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

25010400

Х

1 000,00

1 000,00

(розписати за підгрупами)

 

 

-

-

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

х

30 000,00

30 000,00

Благодійні внески, гранти та дарунки

25020100

Х

30 000,00

30 000,00

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

602400

 

 

-

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)

 

х

 

 

 

х

**

**

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

х

16 641 200,00

66 100,00

16 707 300,00

Поточні видатки

2000

16 641 200,00

48 100,00

16 689 300,00

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

 

 

 

Оплата праці

2110

-

-

-

Заробітна плата

2111

-

-

-

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

-

-

-

Нарахування на оплату праці

2120

-

-

-

Використання товарів і послуг

2200

16 641 200,00

48 100,00

16 689 300,00

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

-

-

-

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

-

-

-

Продукти харчування

2230

-

-

-

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

-

-

-

Видатки на відрядження

2250

-

-

-

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

-

-

-

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

-

-

-

Оплата теплопостачання

2271

-

-

-

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

-

-

-

Оплата електроенергії

2273

-

-

-

Оплата природного газу

2274

-

-

-

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

2275

-

-

-

Оплата енергосервісу

2276

-

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

16 641 200,00

48 100,00

16 689 300,00

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

-

-

-

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

16 641 200,00

48 100,00

16 689 300,00

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

-

-

-

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

-

-

-

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

-

-

-

Поточні трансферти

2600

-

-

-

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

-

-

-

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

-

-

-

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

-

-

-

Соціальне забезпечення

2700

-

-

-

Виплата пенсій і допомоги

2710

-

-

-

Стипендії

2720

-

-

-

Інші виплати населенню

2730

-

-

-

Інші поточні видатки

2800

-

 

-

Капітальні видатки

3000

-

18 000,00

18 000,00

Придбання основного капіталу

3100

-

-

-

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання)

3120

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

-

-

-

Капітальний ремонт

3130

-

-

-

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

-

-

-

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

-

-

-

Реконструкція та реставрація

3140

-

-

-

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

-

-

-

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

-

-

-

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

-

-

-

Створення державних запасів і резервів

3150

-

-

-

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

-

-

-

Капітальні трансферти

3200

-

18 000,00

18 000,00

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

-

18 000,00

18 000,00

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

-

-

-

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

 

 

 

Капітальні трансферти населенню

3240

-

-

-

Надання внутрішніх кредитів 

4110

-

-

 

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 

4111

-

-

-

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 

4112

-

-

-

Надання інших внутрішніх кредитів 

4113

-

-

-

Надання зовнішніх кредитів 

4210

-

-

-

Нерозподілені видатки

9000

-

-

-